Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin Truyền thông
Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Ủy ban nhân dân thành phố Hội An
Ủy ban nhân dân thành phố Hội An
Văn phòng Thường trực về Nhân quyền
Văn phòng Thường trực về Nhân quyền
news_details

Infographic – Các bước để tham dự Triển lãm Nhân Quyền 2020 Online

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Triển lãm ảnh năm nay sẽ không tổ chức trực tiếp tại tỉnh Quảng Nam như dự kiến ban đầu, thay vào đó, 4 phần ảnh và tư liệu được thực hiện qua hình thức online. Các hình thức ảnh tư liệu, phim giới thiệu chung về tư liệu, phim và clip 2D về thành tựu đảm bảo quyền con người ở Việt Nam phục vụ khách tham quan các lứa tuổi trên nền tảng 3D.

Để xem toàn bộ bộ ảnh,, mời bạn hãy thực hiện các bước dưới đây:

Tham quan triển lãm trực tuyến tại: 

www.vihanhphucmoinguoi.com - www.vihanhphucmoinguoi.vn