Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin Truyền thông
Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Ủy ban nhân dân thành phố Hội An
Ủy ban nhân dân thành phố Hội An
Văn phòng Thường trực về Nhân quyền
Văn phòng Thường trực về Nhân quyền
news_details

Infographic - Triển lãm ảnh và tài liệu "Vì Hạnh phúc của mỗi người"

Ngày 24/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan chức năng tổ chức Triển lãm ảnh và tài liệu lưu trữ Thành tựu bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam với tên gọi “Vì Hạnh phúc của mỗi người”. Triển lãm nhằm mục đích tổ chức sưu tầm, chú thích và chuyển ngữ một cách có hệ thống các tư liệu, hình ảnh về các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm và phát huy quyền con người.

 

Tham quan triển lãm trực tuyến tại: 

www.vihanhphucmoinguoi.com - www.vihanhphucmoinguoi.vn