Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin Truyền thông
Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Ủy ban nhân dân thành phố Hội An
Ủy ban nhân dân thành phố Hội An
Văn phòng Thường trực về Nhân quyền
Văn phòng Thường trực về Nhân quyền
news_details

Inforgrapic - Chủ đề của triển lãm “Vì Hạnh phúc của mỗi người”

Với nguồn dữ liệu, ảnh lên tới trên 1000 ảnh, tư liệu, Ban Tổ chức đã lấy ý kiến của Hội đồng thẩm định, Ban Chỉ đạo lựa chọn ra 300 ảnh, tư liệu đáp ứng được tương đối cả 3 yếu tố: (1) Tính khoa học, đại diện cho các quyền; (2) Tính nghệ thuật thể hiện cảm xúc Hạnh Phúc và Mỗi người và (3) Yếu tố kỹ thuật để đảm bảo độ phân giải, hiệu ứng.

200 ảnh và tư liệu được chú thích song ngữ Việt - Anh theo bố cục gồm các phần chính sau:

Tham quan triển lãm trực tuyến tại: 

www.vihanhphucmoinguoi.com - www.vihanhphucmoinguoi.vn