Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin Truyền thông
Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Ủy ban nhân dân thành phố Hội An
Ủy ban nhân dân thành phố Hội An
Văn phòng Thường trực về Nhân quyền
Văn phòng Thường trực về Nhân quyền
news_details

Inforgrapic - Điểm nhấn ẤN TƯỢNG của Triển lãm Nhân Quyền năm 2020

Bộ Tư liệu, ảnh được xây dựng, thẩm định, chú thích bằng tiếng Việt và tiếng Anh sẽ được Triển lãm trong nước năm 2020 và là nguyên liệu để tiếp tục hoàn thiện, triển lãm ở nước ngoài trong các năm tiếp theo, phục vụ truyền thông, thông tin đối ngoại. Cùng Triển lãm online, Bộ ảnh, tài liệu lưu trữ Quốc gia bằng hiện vật cũng được trao tặng lại Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam để tiếp tục khai thác triển lãm trực tiếp phục vụ khách tham quan tại Tỉnh.

Điểm nhấn ấn tượng của Triển lãm lần này! 

Tham quan triển lãm trực tuyến tại: 

www.vihanhphucmoinguoi.com - www.vihanhphucmoinguoi.vn