Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin Truyền thông
Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Ủy ban nhân dân thành phố Hội An
Ủy ban nhân dân thành phố Hội An
Văn phòng Thường trực về Nhân quyền
Văn phòng Thường trực về Nhân quyền
news_details

Khai mạc Triển lãm ảnh Nhân quyền 2019

Nhân quyền vì hạnh phúc của mỗi người

Sáng ngày 18/12/2019, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan chức năng tổ chức Triển lãm ảnh, tư liệu Thành tựu bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam với tên gọi “Vì Hạnh phúc của mỗi người”.

Triển lãm ảnh với tên gọi “Vì hạnh phúc của mỗi người” chính thức khai mạc sang 18/12

Triển lãm nhằm mục đích tổ chức sưu tầm, biên tập, chú thích và chuyển ngữ một cách có hệ thống các tư liệu, hình ảnh mang tính khái quát về các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong công tác bảo đảm và phát huy quyền con người. Mục tiêu chính của Triển lãm nhằm giới thiệu các nỗ lực và thành tựu đảm bảo quyền con người của Việt Nam, đồng thời nâng cao nhận thức về quyền con người trong nhân dân, các cấp quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp và đặc biệt là đội ngũ thực thi pháp luật; cung cấp thông tin chính thức, khách quan về nỗ lực và thành tựu về quyền con người ở Việt Nam góp phần phản bác các thông tin sai lệch về thực hiện quyền con người ở Việt Nam.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức phát biểu khai mạc

Phát biểu tại lễ Khai mạc, ông Hoàng Vĩnh Bảo – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định: “Quyền con người là các quyền tự nhiên được tạo hóa ban cho, và cũng là thành quả đấu tranh, phát triển lâu dài của các dân tộc. Lớp lớp thế hệ người Việt Nam đã bền bỉ giành độc lập, giành quyền tự quyết và ngày nay đang cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhà nước Việt Nam không chỉ khẳng định tôn trọng và bảo đảm quyền con người mà còn làm hết sức mình để thực hiện quyền con người trên thực tế, thông qua việc xây dựng và không ngừng hoàn thiện pháp luật, thực thi các biện pháp cụ thể nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội để mọi người dân có cuộc sống ngày càng đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người. Chính sách nhất quán này cũng có cội rễ sâu xa từ truyền thống lịch sử văn hóa hàng nghìn năm của một dân tộc Việt Nam hòa hiếu, nhân văn.”

Sau triển lãm, các tư liệu quý này được trao tặng lại cho UBND tỉnh Lâm Đồng

300 ảnh và tư liệu tại triển lãm với chú thích song ngữ Việt - Anh theo bố cục gồm các phần chính sau:

Nhóm tư liệu cổ phản ánh tư tưởng quyền con người ở các triều đại phong kiến Việt Nam, cho thấy Việt Nam tuy không phải là nơi sản sinh ra thuật ngữ quyền con người nhưng rất giàu truyền thống nhân văn và khái niệm nhân quyền đi liền với yêu thương con người, khoan dung, hòa ái. Nhóm này gồm 23 tư liệu với 94 hình ảnh lựa chọn từ 34.618 tấm mộc bản triều Nguyễn - di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận ngày 31/7/2009, hiện đang được lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ quốc gia IV, Đà Lạt. 

Tư liệu giai đoạn Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và CHXHCN Việt Nam trước Đổi mới (1945-1986) và nhóm tư liệu sau Đổi mới đến nay.

Các khách mời tham quan triển lãm

Triển lãm là hoạt động trong khuôn khổ Đề án Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam của Chính phủ. Bộ Tư liệu, ảnh được xây dựng, thẩm định, chú thích bằng tiếng Việt và tiếng Anh sẽ được Triển lãm trong nước năm 2019 và là nguyên liệu để tiếp tục hoàn thiện, triển lãm ở nước ngoài trong các năm tiếp theo, phục vụ truyền thông, thông tin đối ngoại nhân dịp các dịp kỷ niệm năm chẵn, năm tròn của đất nước, các sự kiện đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong các năm 2019-2020 như Việt Nam ứng cử vào một số cơ quan quan trọng của Liên Hợp quốc và các tổ chức quốc tế, thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; Năm Chủ tịch ASEAN năm 2020…

Đông đảo người dân đã đến xem triển lãm ảnh ý nghĩa này

Tại Lễ Khai mạc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo đã trao tặng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng bộ tư liệu, ảnh Triển lãm để tiếp tục khai thác phục vụ tuyên truyền tại Tỉnh.

Triển lãm “Vì hạnh phúc của mỗi người” mở cửa tự do, khai mạc ngày 18/12/2019, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng, số 01, đường Trần Quốc Toản, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.