Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin Truyền thông
Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Ủy ban nhân dân thành phố Hội An
Ủy ban nhân dân thành phố Hội An
Văn phòng Thường trực về Nhân quyền
Văn phòng Thường trực về Nhân quyền
news_details

Tổng quan về Triển lãm quyền con người ở Việt Nam

Quyền con người là các quyền tự nhiên được tạo hóa ban cho, và cũng là thành quả đấu tranh, phát triển lâu dài của các dân tộc. Nhận thức rõ tầm quan trọng này, Việt Nam đã có nhiều chính sách, hoạt động bảo đảm quyền và tự do của người dân theo đúng chuẩn mực quốc tế, góp phần thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người trên tất cả các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế. Triển lãm Ảnh và tài liệu lưu trữ mang tên “Vì hạnh phúc mỗi người” là hoạt động trong khuôn khổ Đề án Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam của chính phủ. Mục đích tổ chức sưu tầm, biên tập, chú thích và chuyển ngữ một cách có hệ thống các tư liệu, hình ảnh mang tính khái quát về các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong công tác bảo đảm và phát huy quyền con người.

Triển lãm “Vì hạnh phúc mỗi người” diễn ra dưới hình thức online. Truy cập đường link tại website http://vihanhphucmoinguoi.com/ để được tham quan triển lãm độc đáo có một không hai này nhé!